او افزود: امروز تصمیم گرفته شد که دانشگاه ها از ۱۵ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کنند که بخشی از آن در فضای مجازی و بخشی در فضای حقیقی است. کلاس خلوت و خوابگاه خلوت برای ما اصل است.